استراتژی

  • ماموریت:

شرکت صنعتی پرند ماهتاب (PMCO) در قالب ارزشه های تعریف شده سازمانی، خود را موظف می داند با افزایش راندمان در تمام بخش ها نسبت به ارایه خدمات برپایه احترام به حقوق مشتریان داخلی و خارجی خود در بازار حضور داشته باشد

 

  • چشم انداز:

برقراری ارتباط بین صاحبان کسب و کار و صنایع خارج از مرزها با بخش داخلی بمنظور بهره گیری از دانش روز در امر تجارت و تولید و دست یابی به زنجیره تولید و تامین از دانه تا محصولات اصلی و جانبی، افقی است که شرکت صنعتی پرند ماهتاب (PMCO) برای خود ترسیم نموده است

 

  • استراتژی:

شرکت صنعتی پرند ماهتاب (PMCO) با تعریف ماموریت خود و چشم انداز پنج ساله، استرتتژی خود را توسعه بازار بر اساس تکنولوژی و دانش روز بنا نهاد ه است. توسعه ای که در پایان پنج سال اهداف زیر محقق خواهد نمود

 

  • افزایش گردش مالی مجموعه تا سطح چهل میلیون دلار ساليانه
  • تصفیه روغن خوراکی تا پنج درصد از نیاز بازار سالیانه ایران
  • تامین و تولید یکصد هزارتن سالیانه کنسانتره و مکمل های دام طیور
  • ایجاد دفاتر نمایندگی تولید، توزیع و فروش حداقل در 15 استان ایران ، پنج کشور آسیایی و دو کشور اروپایی
  • برقراری ارتباط حداکثری از طریق امضا پروتکل های همکاری با شرکت ها، تشکل های آفعال داخلی و بین المللی

 

 ***بازگشت***