تاریخچه شرکت

یکی از ارکان هر نهاد و سازمان اقتصادی، تجربه، تفکر و دیدگاه موسسین آن مجموعه است.   شرکت صنعتی پرند ماهتاب (PMCO) به پشتوانه تجربه، تفکر و کارآفرینی موسسین خود توانسته است به خوبی پایه های یک بنگاه اقتصادی کارآمد را ایجاد نماید. گذشته موسسین این شرکت، تجربیاتی است با ایده های توسعه ای، که در ذیل به بخشی از آن اشاره میگردد:

تاسیس و راه اندازی و اقتصادی نمودن تعدادی از کارخانجات که هم اکنون بیش از 500 نفر در آنها مشغول بکار هستند

توسعه و افزایش ظرفیت در مجموعه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی که در حال حاضر بیش از 800 میلیارد تومان گردش مالی سالیانه دارند

حضور فعال و موثر  در انجمن ها و تشکل های غیر دولتی نظیر هیئت مدیره صنایع روغن کشی، تصفیه و ساخت تجهیزات و ماشین آلات، که هر یک از 300 عضو این تشکل ها، مجموعه ای از توانمندیهای بازار محسوب میگردند

 

***بازگشت***