تحقیق و توسعه

پيشرفت وتوسعه دانش در صنعت خوراک، نگهداری و کشتارگاههای دام و طيور باعث گردیده که روش های توليد با ماشين الات و همچنین ترکیبات تعريف شده غذائی و برنامه های نگهداری هرروز دستخوش تغييرات وتعاریف جديد شوند. تغييراتی که درراندمان تولید وکيفیت محصولات تاثیرات مثبت وقابل توجه ای داشته اند.

شرکت صنعتی پرند ماهتاب در راستای برنامه های توسعه عمودی خود در نظر دارد با بهره گیری از توانمدی شرکت های معتبر صاحب دانش و تکنولوژی خارجی نسبت به انتقال متریال، تجهیزات و دانش روز در زمینه های ذيل به ايران اقدام نمايد:

 

  • انتقال دانش وفرمولاسيون های جديد در تولید خوراک دام وطيور به منظور ارتقا سطح کيفی وراندمان تغذيه
  • همکاری با شرکت های خارجی در تامين مکمل ها وداروهای مرتبط با خوراک دام وطيور برای خريداران ايرانی به عنوان نماينده
  • همکاری با شرکت های خارجی در تامين تجهیزات دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی وکشتارگاهها درمرحله اول وانتقال دانش ساخت با نظارت طرف خارجی به داخل ایران در مرحله دوم.
  • قابلیت های شرکت پرند ماهتاب درهمکاری با شرکت های خارجی
  • شناخت کامل ازبازار ایران درتعریف نیازهای واقعی
  • داشتن ارتباط خوب وموثربا مشتریان بالقوه
  • شناخت کامل قوانین ومقررات ودستگاههای اجرائی
  • داشتن امکانات نرم افزاری وسخت افزاری در ایران
  • تجربه بالا در زمینه بازرگانی ، توليد وصنعتی
  • قابلیت جذب مشتریان منطقه ای ( کشورهای خاورمیان و CIS )