خدمات ما

مراقبت از مشتریان از وظایف ما می باشد که این مراقبت صرفا با تحویل یک محصول با کیفیت خاتمه نخواهد یافت ارایه مشاوره های فنی و غذایی، حمایت مشتریان در بازار هدف خود، تحویل تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز آنها و ........ از خدماتی هستند که ارایه آن، همراهی مشتری از نقطه آغاز تا انجام می باشد.

 

  • طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانجات روغن کشی

دانش فنی مدیران و موسسین PMCO برآمده از تحصیلات و تجربیات کاری آنها می باشد. دانشی که پشتوانه آن تاکنون اجرای چندین کارخانه استحصال روغن به روش شیمیایی و با ظرفیت های مختلف طراحی،ساخت و راه اندازی شده است. بکارگیری تکنولوژی و دانش روز با توجه به استاندارد های طراحی و ساخت از عوامل موثر در موفقیت ساخت کارخانجات قبلی بوده است.

هم اکنون PMCO آمادگی دارد که این سرویس را با توجه به درخواست مشتری و متناسب با شرایط محیطی ارایه نماید

 

  • مشاوره بازرگانی، فنی و مهندسی

شرکت و کارخانجات فعال در زمینه استحصال، تصفیه روغن های خوراکی، تولید خوراک دام و طیور، شرکتهای بازرگانی در این زمینه همواره نیاز دارند تا از خدمات مشاوره در زمینه های فنی مهندسی و بازگانی به منظور توسعه فعالیتهای خود و نیز کم کردن هزینه های سربار، بهره گیرد. PMCO به پشتوانه تجربیات و دانش همکاران خود در ارایه خدمات مشاوره موثر و مفید آمادگی دارد

 

  • بازاریابی و توسعه

کلیه موفقیت شرکت های تولیدی در فروش محصول است عدم توانایی در ارایه محصولات به بازار قطعا شرکت هارا با چالش روبرو خواهد کرد. PMCO با شناخت کامل از بازار مصرف ارتباط خوب و مستقیمی را برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد و همچنین با توجه به شناخت نیاز بازار با راهنمایی ها و مشاوره هایی که PMCO میتواند ارایه نماید کمک خواهد کرد در توسعه عمودی و افقی تولید کنندگان، توسعه هایی که لزوما بر حجم و سایز بازار هدف تاکید ندارد بلکه بر اساس نیاز و توانایی های موجود تولیدکننده تغییر در تنوع مشتریان و نوع کالا ارایه شده به بازار را نیز مورد نظر قرار می دهد.