محصولات و خدمات

 • محصولات
  • روغن های خوراکی :
   • روغن خوراکی خام
   • روغن خوراکی تصفیه شده
   • روغن های خوراکی خاص
  • خوراک دام و طیور :
   • کنجاله ها
   • غلات، سبوس و ذرت
   • کنسانتره و مکمل ها
 • خدمات
  • طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانجات روغن کشی
  • مشاوره بازرگانی، فنی و مهندسی
  • بازاریابی و توسعه